RT DAN RW

Desa Crewek Kecamatan Kradenan kabupaten Grobogan terbagi menjadi 7 Dusun, 40 RT dan 7 RW , dengan rincian sebagai berikut :

  1. Dusun Kasihan ( RW. 01 ) terdiri dari 4 RT yaitu : RT. 01, RT. 02 , RT. 03 RT. 04;
  2. Dusun Crewek                                                                                                                                     Dusun Crewek RW. 02 terdiri dari 6 RT yaitu : RT. 01, RT. 02 , RT. 03 RT. 04, RT. 05 RT. 06;                                                                                                                                     Dusun Crewek RW. 03 terdiri dari 8 RT yaitu: RT. 01, RT. 02 , RT. 03 RT. 04, RT. 05 RT. 06, RT. 07, RT. 08;
  3. Dusun Gebyar ( RW. 04 ) terdiri dari 7 RT yaitu : RT. 01, RT. 02 , RT. 03 RT. 04,RT. 05 RT. 06 RT. 07;
  4. Dusun Mojoroto ( RW. 05 ) terdiri dari 6 RT yaitu : RT. 01, RT. 02 , RT. 03 RT. 04, RT. 05 RT. 06;
  5. Dusun Gadon ( RW. 06 ) terdiri dari 3 RT yaitu : RT. 01, RT. 02 , RT. 03;
  6. Dusun Ngaram – aram  ( RW. 06 ) terdiri dari 3 RT yaitu : RT. 01, RT. 02 , RT. 03;
  7. Dusun Ngampel ( RW. 07 ) terdiri dari 3 RT yaitu : RT. 01, RT. 02 , RT. 03